MUCK-TRUCK  - Prodej, Půjčovna, Servis +420 607 607 077

Motorizované kolečko MUCK-TRUCK

Ideální pomocník v zemědělství, stavebnictví a na zahradě. Snadná přeprava materiálů v těžce přístupných terénech, snadno zdolává schody i prudký kopec. 3 rychlosti vpřed + zpátečka vám zajistí komfortní obsluhu.

Obchodní a přepravní podmínky


Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení

  V těchto obchodních podmínkách jsou vymezeny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v internetových obchodech společnosti SERVISCENTRUM PROFI s.r.o., které jsou pro obě strany závazné.

 2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

   

  Zrušení objednávky ze strany provozovatele

   

  Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.).

   

  • Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě náhlé změny ceny.

  • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.

  • Vyplněním objednávky v internetových obchodech společnosti   kupující dává souhlas ke shromaždování a archivování osobních údajů a jeho nákupech

  • Od potvrzení objednávky prodávajícím začíná běžet dodací lhůta.

  • Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

  • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem cena
 3. Pojem Dostupnost: Skladem  - znamená že dodavatel má zboží na skladě, nikoliv že zboží máme na provozovně. 

Pokud se jedna o náhradni díly, vždy jsou objednávané u dodavatele dle objednávky. Proto tyto díly nebereme zpět .Prosím davat pozor při objednání náhradních

dílů !!!

 

 1. Práva a povinnosti prodávajícího:

  1. Prodávající je povinen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším termínu (dle dostupnosti jednotlivých položek zboží a provozních možností prodávajícího).

  2. Prodávající je povinen uskutečnit dodávku do místa, které uvedl kupující v objednávce.

  3. Prodávající má právo odmítnout objednávku. V tomto případě je povinen neprodleně uvědomit kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 2. Práva a povinnosti kupujícího:

  1. Kupující je povinen v objednávce uvést přesné a správné jméno a příjmení / název firmy, kontaktní údaje a správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

  2.  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případné ceny za dopravu zboží a balné. S konečnou cenou je kupující vyrozuměn již při vyplnění objednávky (vyjma dodatečného upřesnění ceny za dopravu při hmotnosti nad 40kg).

  3. Kupující má právo stornovat objednávku, je však povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady se stornováním objednávky spojené.(Bude-li se jednat o nestandardní materiál nebo náhradni díly , je prodávající oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 40% prodejní ceny.)

  4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, pokud o to požádá.

 3. Cena, platba, doprava a  převzetí zboží

  Ceny uvedené na webových stránkách společnosti ServisCentrum jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti řidiči dopravce. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

  V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění, zálohu zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

  Možnosti úhrady zboží

  Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na PŘEPRAVCI (ne na nás).V případě doručení viditelně poškozeného balíku je nutné na místě s řidičem  sepsat reklamační protokol o poškození zásilky. Ihned po převzetí zkontrolujte obsah zásilky. Pokud zjistíte, že zboží je jakkoliv poškozené, nevyhazujte obal zásilky a neprodleně nás kontaktujte. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel

 4. Doprava zdarma !!!
  U objednávky v celkové hodnotě vyšší než 10 000Kč bez DPH je doprava zdarma po celé ČR, kromě velkých strojů jako např. velké míchačky, velká topidla atd.  U těchto produktů fakturujeme dopravné dle ceníku přepravců. O částce přepravy u těchto produktů budete předem informováni. Výjimku take tvoří jednotlivé produkty, které jsou dražší než 10 000Kč bez DPH, ale nemají v kartě produktu ikonku doprava zdarma. U objednávky v celkové hodnotě nižší než 10 000Kč bez DPH, bude k objednávce učtováno dopravné ve výši 150Kč bez DPH. Při dodání na SK je k objednávce účtováno dopravné 350Kč bez DPH.

   

  • na dobírku - platba při převzetí zboží včetně dopravného a inkasného za dobírku
  • platba předem převodem
  • V případě naší dopravy po Praze Vám fakturu předá náš řidič osobně i platba proběhne osobně při převzetí zboží
  • platba osobně při převzetí zboží
  • ► Osobní převzetí nutno předem domluvit   po oznámení, že je objednávka připravena k vyzvednutí. Dříve objednávku převzít ani převzetí domluvit nelze.                                                                        

   Vyčkejte na oznámení, že je objednávka připravena k vyzvednutí a poté je nutno domluvit přesný datum a čas vyzvednutí .

   ► Objednávku je možné převzít okamžitě po oznámení, že je připravena k vyzvednutí a zároveň po domluvení termínu převzetí.

   ► Zboží možno vyzvednout (převzít) ve lhůtě do 5 ti pracovních dnů.

 5. Záruka

  Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on-line katalogu na webových stránkách společnosti ServisCentrum uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 48 měsíců.

  Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami. Při zjištění závad na zboží, prosíme aby jste neprováděli žádné neodborné zásahy - z důvodu platnosti reklamace.

  Na náhradní díly jako jsou vypínače je záruka 6 měsíců, jako na náhradní díl, reklamovat náhradní díly lze v případě že byly dané do strojů v odborných servisech a v případě elektrických součástek jako například: rotor, stator, vypínače, rele… a t.d. byla provedena revize na přístroji, a bylo provedené měření stroje. Na náhradní díly které byly použity ve stroji na které součástka není určena se záruka nevztahuje.

  Pro posouzení reklamace v každém případě budeme chtít poslat ne jenom náhradní díl, ale i stroj v kterém byla namontována pro posouzení reklamace.

   

 6. Vrácení zboží

  V souladu se zákonem č. 367/2000 dále má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

  odešlete email (na info@serviscentrum.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis

  zboží, které budete odesílat musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou vráceny zpět odesílateli.

  tato garance se nevztahuje na zboží vyráběné na zakázku.

  při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží, vyjma dopravného a manipulačních poplatků, zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

  v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

  Kupující má právo odstoupit od objednávky bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat závaznou objednávku před expedicí zboží v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování závazné objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na nutné náklady, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

  Veškeré náhradní díly zakoupené na eshop serviscentrum.cz jsou objednávané a dodávané dle přáni zákazníka, proto prosím před objednaním zvážit jestli tyto díly chcete objednat, jelikož následně objednávku nejde zrušit ani vyměnit. Dodané náhradní díly nelze vrátit zpět. 

  Pokud je u dílu poznámka skladem, znamená to, že je skladem u dodavatele, nikoliv na provozovně.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec ?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Veškere náhradní díly objednáváme u dodavatele podle přáni zákazníka dle objednávky, jako jsou náhradní díly na stroje Makita, Bosch, Dewalt,, Scheppach, Riwall a jiné … , vypínače, přepínače ….

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Na našich webových stránkách je umístěn kontaktní formulář, který sbírá Vaše osobní údaje. Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků webových stránek www.serviscentrum.cz jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016. Správcem osobních údajů ve vztahu k této stránce je firma SERVISCENTRUM PROFI s.r.o., IČO 03748669, s provozovnou na adrese Lískovicka 1723/7, Praha 9 Horni Počernice, telefon +420 607 607 077, e-mail info@serviscentrum.cz.

Jaké osobní údaje zpracovávám:
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou označené k vyplnění v kontaktním formuláři, tedy - Jméno a Příjmení, E-mail, Telefonní číslo, popřípadě osobní údaj uvedený v Popisu zadání. Tyto údaje získáváme na základě titulu Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření. Tyto osobní údaje nepředáváme třetím stranám a jsou využívány pouze k obchodnímu jednání mezi jednotlivým stranami.

Kde jsou osobní údaje uschovány:
Osobní údaje jsou uchovávány centrálně na bezpečných serverech, které se nachází na území Evropské Unie. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v bezpečném datovém centru. Osobní údaje uchováváme buď po dobu záruky zboží a nebo jsou po pravidelné době 1 roku správcem přezkoumány, zda ještě existuje právní titul k uchovávání osobních údajů.

Zaručená práva návštěvníků webu v případě vyplnění kontaktního formuláře:

 • Právo vznést námitku na zpracování údajů
 • Podávání žádostí na bezplatné obdržení přístupu k osobních údajům a to ve strojovém a čitelném záznamu
 • Návrhy na opravy osobních údajů, které jsou o návštěvnících webu uchovávány. V tomto případě se to týká pouze návštěvníků, kteří vyplní poptávkový formulář.
 • Výmazání osobních údajů - v případě, že zaniká právní titul k uchovávání osobních údajů nebo fyzická osoba chce využít svého práva na to být zapomenut.

Žádosti k výše uvedeným zaručeným právům můžete zasílat na e-mailovou adresu: info@serviscentrum.cz.

 1. Závěrečná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

  Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

  Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

  potvrzením objednávky souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. Pokud se zasíláním těchto e-mailů nesouhlasíte, pošlete e-mail s Vaším nesouhlasem na e-mail info@serviscentrum.cz


  Ochrana osobních dat

  Provozovatel internetového obchodu neposkytne Vaše osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita jen při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

  Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednávek a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněnou bankovním převodem.

  Reklamační řád

  1. Povinnosti kupujícího

   Kupující je povinen dodané zboží bezodkladu prohlédnout a případné zjištěné závady nahlásit v co nejkratším termínu prodávajícímu. Nekompletnosti zboží nahlásit do 3 pracovních dnů ode dne doručení.

  2. Povinnosti prodávajícího

   O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží.

   Kupující bude vyrozuměn formou elektronické pošty, pokud se obě strany nedohodly jinak.

   Reklamace bude vyřízena v co nejdříve možném termínu ke spokojenosti zákazníka, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

   Nebude-li schopen prodávající dodržet zákonnou lhůtu bude včas informovat kupujícího k individuálnímu řešení reklamace.

   O uplatnění reklamace je prodávají povinen vydat potvrzení (reklamační list).

  3. Způsob vyřízení reklamace

   Vady zboží a služeb se dělí na odstranitelné a neodstranitelné. Podle toho, o jakou vadu se jedná, se liší i nároky kupujícího. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, má kupující právo požadovat její včasné, řádné a bezplatné odstranění. Pouze v případě, že nebyla věc použita, může kupující požadovat její výměnu, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Při vadě neodstanitelné, která brání řádnému užívání věci, jako věci bez vady, má kupující právo na výměnu věci.


   Reklamaci je možno podat těmito způsoby:

   odešlete email (na info@serviscentrum.cz) s textem: „Chci reklamovat zboží ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji opravu nebo výměnu zboží(prosím uveďte název zboží a popis závady)." Datum a podpis

   Kupující je povinen:

   Dodat reklamované zboží na tu servisní adresu uvedenou v kontaktech e-shopu

   Prokázat, že zboží zakoupil v internetovém obchodu společnosti SERVISCENTRUM PROFI s.r.o.  nejlépe přiloženým dokladem o vlastnictví zboží (k rychlejšímu průběhu reklamace nám také pomůže číslo nebo datum internetové objednávky)

   Uvést vyplněný reklamační formulář s výstižným popisem závad zboží, případně také návrhem na řešení reklamacepo podání reklamace rozhodne prodávající o dalším postupu a do 3 pracovních dnů seznámí s rozhodnutím kupujícího, případně navrhne další postup reklamace.
   • v případě přijetí reklamace bude kupující vyzván, aby zboží (řádně zabalené) společně s kopií daňového dokladu a adresou  zaslal na adresu prodejce (při zasílání zvolte normální přepravu, nikoliv dobírku, ta nebude přijata). Prodávající při převzetí zboží vydá doklad potvrzující převzetí zboží k reklamaci /nebo doklad obratem zašle na uvedenou adresu/. Opravené zboží pak bude kupujícímu zasláno na jím uvedenou adresu (maximálně do 30-ti dní nebo dle domluvy s kupujícím) nebo v případě neodstranitelné vady  zasláno zboží nové (maximálně do 30-ti dní), případně dle dohody  budou vráceny peníze v hodnotě ceny reklamovaného zboží na bankovní účet.

   •  prodávající neručí za škody, způsobené na zásilce přepravcem, poštou. Pokud Vám je zásilka doručena poškozená (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apod.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít, v opačném případě se prodávající zříká všech závazků, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce.

  4. Záruční podmínky

   Záruční doba je 24 měsíců u všech výrobků, pokud není uvedeno jinak.

   Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě (ode dne uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít).

   V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový záruční list. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

   Nárok na uplatnění záruky zaniká:

   Poškozením zboží při manipulaci.

   Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze.

   Používáním v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci.

   Zboží bylo poškozeno živly.

   Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

   Pokud zboží neodpovídá zásadám obecné hygieny

  5. Všeobecné podmínky

   Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládán doklad o koupi, který slouží i jako záruční list. Pokud zákazník zboží neodebírá osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Doklad o koupi však odesíláme spolu se zbožím. Pro doložení datumu převzetí zboží si tedy prosíme uložte doklad o doručení zásilky. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dokladu o koupi a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný doklad, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou či emailovou zprávu na adresu prodejny prodejci, který doklad vyhotovil. Pokud tak neučiní, na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel.

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly zajímavé.